205503 x_ Ϊ
Ϊ\
205503 ץ󯲫θԲӸ - wQI\73z
\


:
Facebook
Plurk

ЪF򥻸
ץsG 205503
ץa}G x_ T uBǺoCMGOOGLEa
pHG formosa-house.com
ʹqܡG 0938501735
aιqܡG 0938501735
(ЧiDЪFzbֺFάݨ쥻A±z)

ΰ򥻸 x_ Ϊ
ϦW١G
ЫκG M
XWơG 9 W
Ǥ槽G 1 / 1U / 1
ЫίG 7000
ΩG 2 2 (iXɰh)
޲zOG
Ыβ{pG ū
uG 0 ~
ЫμӼhG Ӱ h - aU h - Ҧb 0
쪬pG L
FհϡG
䥦~G
 
Ѯ d Fo q
N Bc ~
˴ q ˴l q
x O q
ĥ|x ~ q ާx
qd d yzx
ɥRG
@uB9WoW߮MЮaaqBTMꤤun3W!!WjoPM~qKQAuAuCAdاAj}nAN]OҦwR^BqBBcBq]D˴Oٱzw^AaB]HjɡBd^AW߹q(Φhֺh,ݩMOH@XqO),ͬΡAjx_aϲĤ@u!G1. YЫȭ~ݥMu@̩ӯ.2.OҥBǧCΦA`ٱz_Qɶ.3.OҦoӤNOΤ|OWӤR.гtJ0938-501735(ۯΥ򤶶O)ֺFκ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ڪ̷R | ֺFp | ȪA | t٧U | Znsi | jqZn

==ֺFκ {tΥ ݼƦ ]ps@}og==

ֺFκDЫΥ򤶡AȴѯΥOAoAЫίRC

F p
© 2003-2011 Formosa House Information Technology Inc. All rights reserved