205706 Ϊ
Ϊ\
205706 ץ󯲫θԲӸ - wQI\166z
\


:
Facebook
Plurk

ЪF򥻸
ץsG 205706
ץa}G T y437GOOGLEa
pHG Annieformosa-house.com
ʹqܡG 0953712883
aιqܡG 07-1234567
(ЧiDЪFzbֺFάݨ쥻A±z)

ΰ򥻸 Ϊ
ϦW١G ys@a
ЫκG j
XWơG 46 W
Ǥ槽G 3 / 2U / 2
ЫίG 13000
ΩG 2 (iXɰh)
޲zOG 0
Ыβ{pG ū
uG 80 ~
ЫμӼhG Ӱ 7 h - aU 2 h - Ҧb 7
쪬pG 1
FհϡG BQpBշRpBTꤤBTBϤT]
䥦~G
 
Ѯ d Fo q
N Bc ~
˴ q ˴l q
x O q
ĥ|x ~ q ާx
qd d yzx
ɥRG
@ֺFκ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ڪ̷R | ֺFp | ȪA | t٧U | Znsi | jqZn

==ֺFκ {tΥ ݼƦ ]ps@}og==

ֺFκDЫΥ򤶡AȴѯΥOAoAЫίRC

F p
© 2003-2011 Formosa House Information Technology Inc. All rights reserved